Otvorenie Hrona 19

Vajko, Ivana, Cigi a Mensonka úspešne otvorili Hron pre sezónu 2019. Cigi síce nemal Horec tak bol trošku nervózny, ale napriek tomu ročník je úspešne zahájený.