Splav 07
Tým splavu:
Hrocho, Hancko, Mates, Dodo, Pučo,Vajkopf,Šmirgel, Zuzana, Topánka, Bilo, Jožo, Mitko, Barbora + pes Maxo

Splav sme začali vo štvrtok ráno. Hancko s Hrochom nalžili člny a na avii sa vybrali do Hronskej Dúbravy. Hancko zostal strážiť člny a Hrocho sa vrátil do Tlmáč. Väčšina týmu vyrazila na vlaku za Hanckom do Dúbravy, Hrocho s Matesom došli večer autom.
Z Dúbravy sme sa prepravili na Revište. Pár člnov, Hrocho s Topánkom a Šmirgel so Zuzanou, dorazili už potme. Kedže už nemohli využiť optickú navigáciu zapli aspom nárazvé senzory a doplavili sa do táboriska.
Ráno sme zalepili šmirglov čln, dali si obed a vyplavili sa na Voznicu. Na Voznici sme sa utáborili už na známom mieste, na jednej záhrade. Najedli sme sa a navštívili miestnu krčmu. Pár ľudom vystrelilo dekle a majstera Pavola kopla múza a stvoril veľdielo.
Ráno sme sa nalodili a odplávali do Kozároviec. Zaspievali sme si do dvorečka do dvora a zastavili sme sa ešte na Psiaroch, kde nás opustil Bilo, ktorý to týmto vzdal 2km pred cieľom. Ešte sme sa zastavili na pivo v stope a velkolepo sme prišli do Tlmáč